Język angielski

Język angielski

Naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, ponieważ dziecięcy umysł jest wówczas bardzo chłonny, a narząd mowy jesz

Continue Reading
Logopedia

Logopedia

Logorytmika w trosce o naszych przedszkolaków, regularnie raz w tygodniu, dzieci uczestniczą w zajęciach z dziedziny logopedii, które oparte s

Continue Reading