Zajęcia z psychologiem

Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawę Dzieci mogą uczyć się i akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób.